Stolnean Diana Maria - Executor Judecătoresc Cluj

Stolnean Diana Maria - Executor Judecătoresc Cluj

Executorul Judecătoresc Stolnean Diana Maria a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei, nr. 2. 699/C din 16.10.2008.

 

Biroul Executorului Judecătoresc Stolnean Diana Maria a fost înregistrat la poziţia nr. 40 din 28.10.2008 în Registrul Executorilor Judecătoreşti, deţinut la Curtea de Apel Cluj şi are cod operator de date cu caracter personal 15578.

 

În cadrul biroului activează o echipă tânără şi dinamică, al cărei obiectiv permanent este realizarea drepturilor creditorilor, drepturi recunoscute prin titlurile executorii. Ceea ce ne recomandă este seriozitatea, operativitatea şi responsabilitatea pe care ne-o impunem în toate activităţile pe care le întreprindem.

 

Biroul de executare silită colaborează cu specialişti din toate domeniile adiacente executării silite (avocaţi, experţi evaluatori, notari, contabili, detectivi etc.), ceea ce asigură un plus de eficienţă activităţii în care suntem implicaţi în slujba clienţilor noştri. Totodată, asigurăm confidenţialitate, iar solicitările Dumneavoastră beneficiează de un profesionalism ce are la bază respectarea cu stricteţe a cadrului juridic ce reglementează activitatea executorilor judecătoreşti.